5. Polja zimi, ulje-staklo, 30×40 1981.

5. Polja zimi, ulje-staklo, 30x40 1981.

Komentiraj