Prof. dr. sc. Nada Grgurić

Prof. dr. sc. Nada Grgurić

Na otvorenju izložbe slika u Tuhlju uz božićnu priredbu 1997g.

Slike Marijana Zanoškog ukazuju nam da Hrvatsko Zagorje, a mogu tu sa ponosom kazati naš Tuhelj, ima sjajnog slikara, ukorijenjenog u etničkoj duši zagorskog podneblja. Marijan Zanoški nije epigon (imitator). Slikarstvo mu je neosporan i individualan pronalazak: osjećamo da pripada hramu reprezentacije svojeg podneblja. Njegovo slikarstvo se temelji na sintezi imaginitivnog i realističkog, kolorističkog i linijskog, intuitivnog i racionalnog, lirskog i ekspresivnog. Zanoški s jedne je strane lirik i perfekcionist u pristupu, dok s druge strane je sugestivni kolorist, pritajeno impulzivan u gesti i suspregnuto strastven u doživljaju.

Marijan Zanoški kroz svoj rad i život kreativno raste. Disciplinirano rješava veoma teške likovne probleme. On je stvaralac koji se ne zadovoljava površnošću. Njegove slike sadrže unutarnji doživljaj viđenog i ostvarene su velikim maštovitim i zanatskim dometom, što potvrđuje Marijana Zanoškog kao čovjeka koji neprekidno istražuje i napreduje a to je bitno. Sve to daje naslutiti, da je Zanoški otvoren prema istraživanju i da će sebe uvijek pomaknuti u sve veću likovnost a i u svoj osobni napredak (rast).

Poželimo stoga našem mještaninu Marijanu Zanoškom da nastavi radom na svojim umjetničkim ostvarenjima, na ponos našeg Hrvatskog Zagorja, a posebno našeg svima nam dragog  Tuhlja.

 

 

Komentiraj